Zabytek nr 52
• budynek gospodarczy •

Budynek gospodarczy przy zabytku nr 51 Fischbach's Gasthaus powstał na przełomie XIX i XX w.

Zabytek nr 53
• budynek mieszkalny•Budynek mieszkalny - zabytek nr 53 - na dzisiejszy obiekt uległ znacznym zmianą, które można dostrzec na kartach pocztowych czy zachowanych zdjęciach