Zabytek nr 49 • Bahnhof •
1916 r.


Dworzec kolejowy w Głogówku pochodzi z końca XIX wieku.

Jak "mówi" http://www.glogauerheimatbund.de - "Przez 120 lat Glogischdorf z jego około 100 mieszkańcami prowadziło raczej skromną egzystencję. Wielką zmianą losu tej miejscowości, które dało mu dobrą reputację jako miejsca wycieczek, nastąpiło, gdy 1 października 1894 r. Otwarto tam dworzec kolejowy."

Informacje znalezione w zbiorach obecnego PKP wskazują jakoby linia kolejowa biegnąca szlakiem począwszy od Leszna, przez Lasocice, następnie przekraczając dawną granicę Polsko – Niemiecką, kolejno przez Wschowę, Stare Drzewce, zatrzymując się w Głogówku, a kończąc swoją trasę w Grodźcu Małym powstała 30 grudnia 1857 roku. Odcinek łączący Grodziec Mały z Głogowem otwarto przeszło pół roku później, bo 18 maja 1858 r.
Na dawnej stacji kolejowej w Głogówku znajdowały się dwa perony, które pełniły również funkcję przystanku osobowego. Dwu torowa linia kolejowa nie była zelektryfikowana. Najprawdopodobniej kiedyś istniała na stacji obrotnica, która była usytuowana pod kątem prostym do torów i miała służyć bocznicy wojskowej. Stacja była również zaopatrzona w dodatkowe tory kolejowe. W budynku mieściła się ładownia wraz z posterunkiem odgałęźnym oraz zadaszoną poczekalnią. Bezpośrednio do niej przylegało zadaszenie peronów, była wyposażona w świetlne i kształtowe semafory. Informacja o dacie zamknięcia kasy biletowej nie została zachowana.

Do roku 1939 dyrekcją kolei była Die Reichsbahndirektion Breslau, czyli organ zarządzający, prowadzący działania na terytorium pruskiej Prowincji Dolnośląskiej. Obiekt jest czynny i znajduje się w nim posterunek drużnika, natomiast przewóz pasażerski na Linii Leszno – Głogów został zlikwidowany.

W 2017 roku rozpoczął się generalny remont trakcji kolejowej tego odcinka i 19 października 2019 r. pojawił się znów skład linii regionalnych, który odbył otworzył na nowo połączenie kolejowe Głogów - Leszno. Jeszcze w 2019 roku połączenie to wróci jako regularna linia.

Galeria zdjęć do 1939 r.

(zdjęcia, ryciny, są elementami całości np. starej widokówki)

Galeria zdjęć 2017 r.

Galeria zdjęć 2019 r.