W 1949 r. powstał tartak (Zakład Przemysłu Drzewnego), dający zatrudnienie 45 osobom. Zakład rozwijał się i do lat 70. stan załogi wzrósł do ponad 100 osób. W 1950 r. wieś stała się siedzibą Nadleśnictwa Głogówko (wcześniej znajdowała się ona w Goli). W Głogówku ulokowano również magazyny Państwowych Zakładów Zbożowych. W efekcie mieszkańcy, oprócz rolnictwa, zatrudnieni byli w leśnictwie, w tartaku i przy przeładunkach na stacji towarowej.

• Sägewerk - tartak •
i budynek przy tartaku

• Sägewerk •